MOSUL - Project Mosul/Rekrei

3D rekonstrukce vizualizace & FotogrammetrieMěsto Mosul ležící na řece Tigris je druhé největší irácké město. Od roku 2014, kdy Islámský stát vyhlásil v části Iráku a Sýrie chalifát, je město s jeho významnými archeologickými památkami v nebezpečí. Členové radikálního hnutí odmítají a systematicky ničí vše, co není v souladu s interpretací sunnitského islámu.

Mnohé budovy tak byly zcela srovnány se zemí a přeměněny například na parkoviště. Jde hlavně o desítky islámských staveb: mešit, hrobek, hřbitovů a svatyň pocházejících z atabegovského období (12. – 13. století), či z doby osmanské nadvlády (16. – 19. století).

Útoku se nevyhnula ani mosulská knihovna. Kolem osmi tisíc knih bylo spáleno a přes sto tisíc rukopisů a dokumentů, z nichž mnoho bylo zapsáno na seznamu UNESCO, odvezli „pašeráci“ neznámo kam. Knihovnu samotnou pak vyhodili do povětří.

Radikálové ničí i starodávné skulptury z dob Asyrské říše (7. stol. p.n.l). Zveřejněná videa, kde v mosulském muzeu kladivy ničí starověké sochy a další artefakty, pobouřila svět.

Archeologové, restaurátoři, historici a odborníci přes IT z celého světa se proto rozhodli také bojovat proti tomuto barbarství Islámského státu několika projekty, kterými se snaží virtuálně oživit to, co se radikálové snaží vymazat ze světa a lidské paměti.PROJECT MOSUL/RECREI


Zakladatelé: Matthew Vincent a Chance Coughenour

První a také jeden z hlavních projektů je Projekt Mosul, který má za cíl díky fotogrammetrii a snímkům poskytnutých veřejností zrekonstruovat exponáty zničené v mosulském muzeu a prezentovat je na webu. Zanedlouho od spuštění byl projekt rozšířen o Palmyru a další ohrožená místa. Jedním z výstupů bylo vytvoření virtuálního muzea Mosulu, tzv. RecoVR: Mosul. Některé z modelů byly následně i vytištěny a spolu s celým projektem prezentovány ve významných muzeích. Ke konci roku 2015 byl projekt přejmenován na Rekrei. I přes plány budoucího rozvoje projekt v současné době stagnuje z důvodu nízkého počtu použitelných fotografii, ze kterých by se daly vytvořit další 3D modely exponátů. Památky nebyly bohužel ve větší míře v oblasti zájmu veřejnosti ani odborníků, kteří by je zdokumentovali.

Video je o ničení památek a představení projektu Mosul. Ukázka webu, 3D modelů a mihne se tam i mnou vytvořený model sarkofágu. zdroj. Youtube:PBS NewsHourNa začátku tohoto projektu jsme se s kolegou, Mgr. Jiřím Ungerem z ARUP, připojili k pokusům o vytvoření 3D modelů. Obecný problém, o kterém jsem se již zmínil a to velmi nízký počet fotografii objektů zapříčinil, že jsme vytvořili „pouze“ dva modely. Jiří Unger – Mihrab of the Mosque of Banat Al Hasan in Mosul.

Mnou vybraný objekt zájmu neměl reálnou šanci na fotogrammetrii, a tak jsem jej vytvořil ručním modelováním s využitím textur s fotografií. Jedná se: The box of Yahya Bin Al-Kassim tomb in Mosul. Dřevěná schránka k uložení rakve s ornamenty rostlinných motivů a s arabskými nápisy. Původně byl uložen ve svatyni Imam Yahya Abu Al-Qasim. Ta byla vyhozena do povětří. 3D model této svatyně jsem zpracoval v dalším projektu.Můžete si prohlédnout 3D model sarkofágu pohybem myši. Kolečkem se přibližuje a oddaluje.
Model se ale díky tomu stal jedinečný i v rámci projektu, kde více badatelů opakovaně prezentovalo ono malé množství 3D fotogrammetrických modelů různé výstupní kvality. Zanedlouho jsem se s řešitelem projektu domluvil na bližší spolupráci a na využití modelu „sakrofágu“ ve virtuálním muzeu, prezentaci na expozici v Britském národním muzeu v Londýně, článcích atd.

V návaznosti na spoluúčast v tomto projektu jsem byl později kontaktován Orientálním ústav AV ČR a Západočeskou univerzitou v Plzni a tak jsem se zapojil do velmi zajímavého rozjetého českého projektu Monuments of Mosul in Danger.Více o tomto projektu se dozvíte v dalším článku. dalším článku
http://www.petrvavrecka.cz/projekt/080-Mosul-Monuments-of-mosul-is-danger