MOSUL - Ohrožená architektura města Mosulu

3D rekonstrukce & Fotogrammetrie & Animace & VýstavaV úterý 10. června 2014 obsadila severoiráckou metropoli Mosul radikální organizace Islámský stát, která za své dvouleté „spravedlivé vlády“ má na kontě přes 12 000 zabitých mosulských obyvatel, 1,5 milionu vyhnanců a zcela zdevastované město, které před válkou patřilo k památkově nejhodnotnějším střediskům blízkého východu. Členové Islámského státu ničí prastaré památky nevyčíslitelné hodnoty kvůli jejich rozporu s jejich interpretací sunnitského islámu. Toto jednání odsoudila Organizace spojených národů jako válečný zločin a útok proti společnému dědictví celého lidstva. Vzniklo tak několik mezinárodních projektů, které se snaží různými postupy zdokumentovat zničené památky a zpracovat dostupná data tak, aby bylo možné alespoň některé z nich později obnovit.

Mosulská architektura byla totiž i přes její význam zkoumána západními odborníky bohužel pouze okrajově. Nejsme si tedy zcela vědomi, o jaké kulturní dědictví jsme byli připraveni. Jediný systematický přehled o islámských, křesťanských a židovských památkách v Mosulu byl proveden v letech 1907-1908 německým archeologem Ernstem Herzfeldem. Dále pak iránskými vědci: Said al-Diwahji, Tariq Jawad Janabi, Ahmad al-Qasim Jum'a, Ahmad al-Sufi, al-Kubajsí, al-Tutunchi, atd.1.)


Projekt Monuments of Mosul in Danger


Web projektu: Monuments of Mosul in Danger

Kulturní genocidě Mosulu padly za oběť nejcennější stavby, svědčící o pestré etnické a náboženské minulosti města. Skupina českých historiků a archeologů a jejich iráčtí spolupracovníci se rozhodli systematicky tyto kulturní ztráty mapovat. Projekt je řešen od roku 2015 v Orientálním ústavu Akademie věd ČR (program Strategie AV21), a snaží se shromáždit maximum informací o téměř padesáti záměrně zbořených islámských a křesťanských stavbách, ale i o architektuře dosud stojící. Získaná data budou po vědeckém vyhodnocení poskytnuta institucím, které se budou angažovat v poválečné obnově města.2.)

Členové projektu:

Ondřej Beránek a Miroslav Melčák, Orientální ústav AV ČR, v. v. i.
Karel Nováček, Univerzita Palackého v Olomouci
Lenka Starková, Západočeská univerzita v Plzni


Cíle projektu:

1) Pomoci nakoupených špionážních satelitních snímků vytvořit interaktivní mapu Mosulu. Monitorovat a identifikovat zničené lokality.

2) Architektonická a historická analýza zničených památek prostřednictvím zachované dokumentace (fotografie, dokumentární filmy, výkresová dokumentace) a také díky popisům od iráckých vědců.

3) Analýza ideologického ničení (náboženské edikty, zdůvodnění, historický precedens)


3D modely památek Mosulu


Zákulisní příběh toho, jak jsem se dostal ke spolupráci v tomto projektu, píši v jiném článku (odkaz) a tak toto téma přeskočím a půjdu rovnou k věci.

Smyslem projektu je nějakým způsobem „ zachránit“ kulturní dědictví Mosulu a tak se kromě analýz shromážděných dat nabízí virtuální zpracování 3D modelů a to jak pro prezentaci a popularizaci, tak i pro architektonické a historické studie a v neposlední řadě i k obnově ztracených a poničených památek.

Artefakty

Skulptury, reliéfy, stély a další předměty byly fotografovány ve velké míře návštěvníky a zaměstnanci Mosulského muzea. Měly svůj prostor, nebyly kryté jinými rušivými prvky nebo jinými předměty a tak šly zachytit snímkem z každého úhlu. Každý má ten „svůj“ ideální úhel pro fotografování a tak vznikla kolekce snímků využitelná pro fotogrammetrii. Má to však i stinné stránky. Návštěvníci měli přístroje různé kvality a světelné podmínky jsou také odlišné. Například skulptura God Nirgul. Jedna fotografie je bez blesku, u druhé dopadá stín jen na okraj znázorněného boha a u třetí je postava stínem zatemněna skoro celá. Další fotografie jsou neostré a například nezajímavá zadní strana skulptury chybí pro změnu úplně. 3D virtuální modely tak někdy nevynikají ostrostí a chybí jím části, které nebyly zaznamenány.
Pro tento projekt jsem vytvořil cca deset artefaktů z Mosulského muzea, které si lze prohlížet prostřednictvím webové aplikace sketchfab. Počet fotografií a následně i vytvořených 3D modelů bude dále růst a to hlavně díky jedinečným kontaktům Orientálního ústavu Akademie Věd.


Zde si můžete prohlédnout ukázku některých z nich. Ostatní naleznete v galerii.Budovy

Jde o svatyně významných osobností města, hrobky, kostely, mešity, minarety atd. Vytvořit 3D model budovy bylo velmi specifické. Podklady pro jejich tvorbu jsem skládal z mixu skenů černobílých fotografií z počátků 20. století. Dále s fotografií náčrtků ornamentální výzdoby ve starých publikacích a fotografií s různými daty pořízení, na kterých se budova drasticky odlišuje. Budovy jsou totiž opravovány, okna a vstupy přemisťovány, jsou přidávány moderní a jiné architektonické prvky, přístavby a konstrukce zpevňující statiku. Fotografie jsou většinou pouze z přední – nejatraktivnější strany budovy. Dále se v podkladech vyjímaly menší foto-série zachycující rychle po sobě jdoucí momenty. Stojící budova - v oblaku dýmu a ohně - a poté už pouhá suť. Občas na fotografiích nebyly památka tím hlavním, co se fotilo a tak stojí v pozadí a z poloviny zakryta jinými budovami a vegetací. Výjimku tvořil jen „šikmý“ minaret Al-Hadba, dostatečně a detailněji zdokumentován.
Přesto se mi podařilo s odbornými radami vytvořit několik významných, velmi ohrožených a již neexistujících budov. Textury i samotný model se vytvářely zcela manuálně a fotografie se staly předlohou. Budovy vycházející z tamní architektury nejsou tvarově nějak složité, ale oplývají množstvím zdobných geometrických a rostlinných prvků, které daly často zabrat.


Zde si můžete prohlédnout ukázku některých z nich. Ostatní naleznete v galerii.


Výsledky dosavadní práce můžete shlédnout na probíhající výstavě. Návštěvníkům galerie představuje historický, architektonický a urbanistický vývoj Mosulu na devíti panelech. Některé jsou připraveny tematicky, pojednávají například o architektuře vrcholného nebo pozdního středověku. Lze se dozvědět něco i o místní křesťanské architektuře. V několika termínech probíhají i komentované prohlídky s autory projektu.

Pro výstavu jsem zpracoval 3D modely ve formě animací, které si lze prohlédnout na nástěnným obrazovkách nebo na plátně, kde jsou modely promítány.

Na unikátních stojanech je umístěno několik tabletů, přes které si lze prohlížet pomocí rozšířené reality 3D modely několika budov.

Velkým lákadlem je vytištěný 3D model šikmého minaretu AL- Hadba, který byl vytvořen z modelu digitálního. Minaret je součástí komplexu Núriho mešity a madrasy. Ve skutečnosti je vysoký 59 metrů a jeho vychýlení činí 2,4 metru. Byl postaven v letech 1170 a 1172.

Posledním a dle mého názoru i hlavním lákadlem je animace aktuální vyhrocené situace a rozmístění všech památek a to pomocí vytvořeného 3D města historického centra města Mosulu a blízkého okolí. Tento model je velmi specifický a lze říct, že i jedinečný. V současné době není totiž v tomto rozsahu zpracovaná ani žádná aktuální a detailní vektorová 2D mapa města. Více informací o modelování Mosulu naleznete v samostatném článku 3D město Mosul.
Literatura:

1) About the project. Monuments of Mosul in Danger [online]. [cit. 2017-02-24]. Dostupné z: http://www.monumentsofmosul.com/about-the-project-i

2) Akademie věd ČR, Orientální ústav AV ČR, v.v.i., Středisko spoelčných činností AV ČR, 2017:Ohrožená architektura Města Mosulu. Propagační a doprovodný text k výstavě. 4 s.

Obr. 1: Iraq. Mosul. In the heart of ancient Mosul, showing a Yezidi shrine to the left and the Nouri Mosque minaret to the right. 1932جامع النوري/الكبير الموصل, Author:merican Colony (Jerusalem)