Český Ráj - Poráň

Lidar/ALSLidar – Akronym z anglických slov „Light Detection And Ranging“. V literatuře se lze setkat s přepisy Laser Imaging Radar, Laser-Instrument Distance and Range, Light Intensification Direction and Ranging nebo Laser-Radar.

ALS – Airborne Laser Scanning – letecké laserové skenování.

Principem ALS je založen na kombinaci několika přístrojů. Jedním z přístroju je laserový skener emitující vysokou rychlostí krátké laserové impulsy směrující pod různými úhly směrem k zemskému povrchu. Po jejich odrazu jsou zachycovány velmi citlivým detektorem. Sledováním časových rozdílů mezi vysláním impulsu a přijetím jeho odrazu lze přesně určit polohu bodů, od nichž se signál odrazil. Skener je umístěn nejčastěji na letounu nebo helikoptéře s přesným GPS přijímačem a vnitřním navigačním systémem, který umožni létat v překrývajících se pásech dle výšky letu.

Pro bližší popis doporučuji prostudovat literaturu, například práci: Dolanský, T. 2004: Lidary a letecké laserové skenování. Studia Geoinformaticka. Acta universitatis purkynianae, Ústí nad Labem, 99 s.

Tato metoda našla své uplatnění ve stavebnictví, lesnictví, meteorologii, geodezii a také archeologii. Nabízí totiž nedestruktivní dokumentaci velké plochy krajiny. Oproti klasické dvousnímkové fotogrammetrii není tak závislý na stavu atmosféry. Hlavně je tato metoda schopna odfiltrovat nežádoucí prvky – hustou vegetaci, stavby čímž lze zaznamenat průběh např. příkopů a valů v zalesněné oblasti. Přesnost se pohybuje v rámci centimetrů, a tak lze zachytit i ty nejmenší nerovnosti, objevit již zaniklé, okem nezachytitelné krajinné prvky, jako například staré cesty, vyschlé řečiště a nové archeologické lokality.


V projektu byly pro potřeby Regionálního muzea a galerie v Jičíně zpracovány dva poskytnuté zdrojové LAS soubory do tzv. hillshades, z nichž jeden (hlavní) zachytil oblast údolí přírodní rezervace Plakánek v Českém ráji. V jeho blízkosti je středověký hrad Kost ze 14. století a Poráň - místo, kde bylo pravěké hradiště (7-5. století př. n. l. až do 13. stol.) Naproti ostrožně se nachází také mohylové pohřebiště.


Výstup dokázal zachytit kromě jiného staré cesty, val na ostrožně Poráň a také již zmíněné mohyly, které lze zpozorovat v levém horním okraji úvodního snímku. Část spodního snímku (barevný hillshade) zobrazuje okraj Českého ráje s viditelnými prvky pískovcových skal.