Praha Vinoř

3D rekonstrukce vizualizace & animace & 360° virtuální prohlídka & augmented realityPraha 9 – Vinoř. Archeologické výzkumy jsou prováděny Archeologickým ústavem AV ČR v prostoru polohy „Na Dlouhých“. Je zde odkryta velká část sídliště z období neolitu (5700 – 3700 let př. n. l.) patřící kultuře s vypíchanou keramikou. Výzkum v Praze – Vinoři probíhá již od 50. let 20. století.


Projekt zahrnuje digitalizaci archeologicky zkoumaného prostoru, vytvoření 3D fotogrammetrického plánu, animace a kolekci vizualizací vyhotovených 3D rekonstrukcí podoby nadzemních částí neolitických objektů. V rámci další etapy projektu je výzkum prezentován formou moderních metod, mimo jiné, např. 360° virtuální prohlídkou. Zpracování je založeno na základě plánů a výsledků archeologického výzkumu ZAV Vinoř RD III. ve spolupráci s vedoucím výzkumu Mgr. Jiřím Ungerem.


Digitalizovaný plán s 3D rekonstrukcemi byl formou vytvořené animace s postupným zobrazováním stavebních prvků konstrukce neolitického domu prezentován na konferenci EAA – European Association of Archaeologists, 10 – 14. září 2014 Turecko, Istanbul.

Velká část odkryté oblasti umožnila vytvořit idealizovanou rekonstrukci podoby vesnice převážně dle kůlových negativů (kůlovek), a také koncentrace jednotlivých druhů archeologických nálezů. Tak vznikl návrh počítající s několika dlouhými domy, dalšími menšími stavbami (obytnými/hospodářskými) a vnitřním ohrazeným řemeslným areálem. Krajinný ráz doplňují mokřady, polnosti a všudypřítmoná vegetace.
Po zhotovení kompletní 3D scény byl model navržen jako vzor pro interaktivní tour po neolitické vesnici v grantovém projektu NAKI Archeologického virtuálního 3D muzea. Aplikace je spustitelná jak na PC, tak na mobilních zařízeních. Kromě doprovodných informací o lokalitě, využívá aplikace 360°panoramatických pohledů s módem gyroskopu.
Virtuální tour po neolitické vesnici