Těšetice - Kyjovice

3D rekonstrukce vizualizaceLokalita Těšetice-Kyjovice probudila zájem archeologů už v 50. letech minulého století při povrchových sběrech studentů. Lokalita se nachází asi 12km jihovýchodně od Znojma na katastru obce Kyjovce v poloze Sutny. Jde o úrodnou oblast znojemské pahorkatiny v nadmořská výška 270 m. n. m.

První zjišťovací sondy zahájil v roce 1964 prof. Zdeněk Podborský. Od té doby se studenti archeologie každoročně na lokalitu vrací a zdokonalují si své znalosti a dovednosti. Největší množství pochází pochází z mladší doby kamenné (neolit) 5500 – 4200 př. N. l. od kultury s lineární a vypíchanou keramikou, moravskou malovanou keramikou. Z enelitu jsou to objekty a dva hroby. Dálé se hojně nachází pozůstatky osídlení z doby bronzové a doby železné.

Těšetice-Kyjovce nejvíce proslavil objev kruhového opevněného areálu – rondelu z mladší doby kamenné. Byl obehnán hlubokým příkopem. Měl dvě vnitřní palisády a vstupy ze čtyř světových stran. Konec výzkumu v roce 1978 podnítil debatu o funkci rondelu u nás i v zahraničí.

Kromě typických keramických nádob (misky, putny, hřibovité nádoby atd.) jsou známy i drobné figurální plastiky. Těmi jsou antropomorfní sošky ženských postav i sošky zvířat, jak domácích, tak lovených. Dále je obsažena štípaná i kamenná industrie (čepele, jádra, srpové čepele, sekerky, sekeromlaty, otloukače, drtiče atd.) a kostěna indrustrie (ozdoby, amulety, šicí nástroje).Projekt řešený v letech 2012-2013 se zabýval 3D rekonstrukcí sídliště kultury s lineární keramikou právě z Těšetic-Kyjovic. 17 domů bylo odkryto a 60 jich bylo zjištěno geofyzikou na základě podélných stavebních jam. Zadavatelem byla Mgr. Ivana Vostrová z Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity.
Krajina byla zpracována dle vrstevnicových dat a počet, rozmístění a velikost půdorysů odpovídá druhé stavební fázi. Výstupem byly idealizované rekonstrukce živoucí neolitické vesnice z několika různých pohledů. Vizualizace byly použity pro odborné články, prezentační tabuli na lokalitě, konference atd.Literatura:

Vostrová I., Prokeš, L.,2013: Model chronologického vývoje sídliště kultury s lineární keramikou v Těšeticích-Kyjovicích "Sutnách". STUDIA ARCHAEOLOGICA BRUNENSIA 18, 93-135