Zákopy - WWI Karpaty

3D rekonstrukce vizualizace & fotogrammetrieJedná se o projekt s širokým týmem badatelů zabývajících se tzv. Archeologií bojišť, především pak bojišti z první světové války na východním Slovensku. Tým zahrnuje archeology, kteří zpracovávají terénní dokumentaci, chemika a geologa věnující se odběrům a analýzám půdních vzorků, botanika k rekonstrukci prostředí a specialisty na digitalizaci získaných dat a vytváření prostorových rekonstrukcí.


Kmenovým působištěm projektu je Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a pro jeho prezentaci je vytvořen web a fórum zákopy

Linie bojových operací na východě Slovenska probíhaly od listopadu 1914 do května 1915. Jedná se o okresy Bardějov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce - Humenné . V této linii došlo k tzv. „Velikonoční bitvě v Karpatech“. Výzkum této oblasti zahrnuje několik fází činností jako například: dálkový průzkum Země, povrchový průzkum, zaměřování linií a objektů pomocí GPS – Galipolli. Další fází je fotodokumentace a následná 3D rekonstrukce zaniklých objektů a zákopových linií na základě fotografií, kreseb z vojenských příruček a dobových ručních kreseb. Nechybí také několik přírodovědných metod.

Rekonstrukce na základě kresby je oblast mého výzkumu. Ortografické projekce, perspektivy a axonometrie jsou metody kresby, které lze využít k vytvoření prostorové rekonstrukce, například části zákopové linie. Po aplikování vhodných textur na různorodé materiály přijde na řadu grafická práce, tzv. postprocessing, který 3D model posouvá blíže k reálnému, až fotorealistickému zobrazení. Modely lze využít jako pomůcku při terénním výzkumu, nebo je lze uchopit jako atraktivní formu propagace archeologie a historie.

Více ve studii: Těsnohlídek, J., Zubalík, J. Petřík, J., Hlavica, M. Vojtas, Drobňák, M., Vavrečka, P., Kadlec, J., Bíško, R. 2015: Archeologický průzkum terénních reliktů karpatského bojiště na východním Slovensku. Teoreticko-metodologický úvod .In: Léta do pole okovaná 1914. Proměny společnosti a státu ve válce., Praha, 429-444.

Dále proběhla dokumentace úseku zákopové linie. Díky vysokému počtu pořízených fotografií byl vytvořen fotogrammetrický plán, který jsem mohl upravit a exportovat např. do 3D pdf. Výstupem byla též animace tematicky upravená do zasněžené scény pro prezentační účely.Tu si můžete prohlédnout mezi animacemi v galerii.