Plotiště nad Labem

Dokumentace výzkumuNa Katastru Plotiště nad Labem (okr. Hradec Králové) rozprostírajícím se na pravém břehu Labe 3 km od města Hradec Králové se nachází jedna z nejvýznamnějších pravěkých lokalit ve východních Čechách.

Projekt digitalizace celkového plánu archeologického výzkumu V. Vokolka a A. Rybové (1961-1970) vzešel ze strany Archeologického ústavu AV ČR v Praze. Na ploše výzkumu bylo pod horizontem žárových hrobů z doby římské zachyceno sídliště kultury s vypíchanou keramikou s unikátním, nejspíše soudobým ohrazením a pohřebištěm. Další zachycenou komponentou byla kultura nálevkovitých pohárů, kul. zvoncovitých pohárů, pohřebiště únětické kultury a sídelní komponenta kultury slezskoplatěnické.

Digitální plán je realizován od roku 2012 ve spolupráci s archeologem Mgr. Pavlem Burgertem a je postupně doplňován o další tematické mapové vrstvy. Archeologické objekty jsou typově odlišeny dle specifických analytických potřeb, které jsou nadále zpracovávány v odborných studiích. Poskytnutá data jsou ve formě milimetrových plánů, starých katastrálních map a plánů zaměřených hranic výzkumů. Tyto podklady se musely složitě přeměřit dle aktuálně platné parcelace v nových katastrálních mapách a pak importovat do geografického informačního systému. Digitální plán obsahuje objekty - polygony v mnoha vrstvách (kůlovky, hroby kostrové a žárové, hranice výzkumu, hranice cihelny, čtvercovou síť, žlaby a další doplňkové vrstvy), a také několik tematických mapových vrstev připojených do plánu webovou mapovou službou (WMS) poskytovanou Národním geoportálem INSPIRE – Portálem veřejné správy.

>