Mapa Kutnohorska

GIS & archeologická mapa & 3D rekonstrukce vizualizaceMapa Kutnohorska. Záměr zpracování 3D modelu rozsáhlé oblasti, která předá uživateli přehled o již objevených neolitických lokalitách na podkladě původní neolitické krajiny byl uskutečněn v rámci grantového projektu NAKI: Virtuálního 3D archeologického muzea Neolitu.. Po konzultacich s archeology z Archeologického ústavu AV ČR byla vybrána archeologicky významná oblast Kutnohorska s množstvím prozkoumaných neolitických lokalit - Bylany u Kutné Hory, Třebešice, Nové Dvory, Mikuláš, Miskovice a další.

Projekt virtuální mapy probíhal v letech 2014-2015. Po vymezení území byl nutný sběr dat ze všech archeo. výzkumů, povrchových prospekcí a ojedinělých nálezů, které byly následně nanášeny do mapy v geografickém informačním systému s požadovanými metadaty. Samotný digitální model terénu DMR/DRM byl vypočítán triangulací z vrstevnic poskytnutých z databáze Archeologického ústavu. Záměr vytvořit podobu původní krajiny vyžadoval razantní manuální zásahy do vygenerovaného DMR, jelikož obsahoval novodobé krajinné prvky - přehradu, železniční a silniční náspy, zarovnané plochy, atd. Pro mapu nebylo možné použit současnou ortofotomapu jako texturu, a proto byl vybrán letecký snímek z neobydlené rozsáhlé oblasti pokryté pastvinami a lesním porostem. Tato mapová vrstva "vegetace", aby odpovídala reliéfu a měnící se nadmořské výšce regionu, byla notně upravována pomocí bitmapového grafického programu (rozsah pastvin, lesů, nivy, hájů a polí) a poté umístěna do geografického informačního systému.Voda: tato vrstva byla upravena tím způsobem, že byly odstraněny novodobé regulované toky a nahrazeny přirozeným řečištěm dle svažitosti a spádovosti terénu.

Mapa byla po úpravách exportována z GIS do 3D prostředí grafického programu ve formátu Collada a ořezána o fragmenty chybných mesh, které se vytvořily při exportu na hranách mapy. Spolu s mapou byla exportována bodová vrstva s metadaty pro správné umístění a identifikaci lokalit. Bod = souřadnice, jméno a popis lokality, další metadata.

Pro aplikaci byla v úvahu mnohem podrobnější 3D mapa s jednotlivými 3D modely lesů a sídlišť, která měla všechny potřebné atributy, ale narážela na technické možnosti současného webového rozhraní a fakt, že i přes vysoký počet lokalit je krajina takovéhoto rozsahu v současné době poznání prázdná a jednotvárná. Tato varianta však vznikla v podobě méně rozsáhlého území Miskovic a Bylan u Kutné Hory, kde je vše detailně vymodelováno, a kde je vysoká koncentrace různorodých objektů.

Jednotlivé lokality jsou v modelu zastoupeny vzorovým 3D modelem postaveným na tzv. viditelném piedestalu:

Rondel - 3D model rondelu s příkopy a palisádou
Sídliště - 3D model dlouhého neolitického domu
Pastivny - 3D model pasoucího se skotu
Polnosti - 3D model pšenice
Pohřebiště - 3D model polorozpadlé konstrukce a spáleniště - opuštěné domy


Ve webové aplikaci je pak také možné kromě i-tabulek s informacemi o lokalitě přejít na 360°panoramatické snímky, které lze prohlížet i pomocí VR - Virtuální reality.
Odkaz na aplikaci s virtuální mapou Kutnohorska. zveřejněnou na webu Archeogického 3D virtuálního muzea Neolitu.