Kolínské rondely

3D rekonstrukce vizualizace & animace & 360° virtuální prohlídkaV listopadu 2009 skončily záchranné archeologické práce na staveništi silničního obchvatu města Kolín. Archeologové mohli prozkoumat areál o celkové ploše čtyřiceti hektarů. Bylo prozkoumáno přes sedm tisíc prehistorických objektů a nalezeny stovky tisíc artefaktů. Bylo zde doloženo osídlení od nejstarších zemědělců kultury šňůrové až po raný středověk.

Před zahájením prací byl proveden geofyzikální průzkum, který naznačil výskyt objektů velkých rozměrů, ale až samotný plošný archeologický výzkum odkryl části dvou neolitických rondelů.Rondel je velký kruhový útvar, obehnaný jedním nebo více soustředěnými příkopy. Ty bývají ze čtyř stran přerušené branami, obvykle orientovanými dle světových stran. Příkopy mohly být doplněny palisádami, případně valy. V Evropě jich bylo oběvěno několik desítek, ale s průměrem 220 metrů! je právě ten z Kolína nejimpozantnější.

Tvorba 3D modelů těchto rondelů byla iniciována již v roce 2012 pro Výstavu Cesta napříč časem a krajinnou v Kolínském muzeu. Více zde. V rámci projektu NAKI Virtuálního 3D archeologického muzea bylo zapotřebí model aktualizovat a upravit. Grafická úprava proběhla v roce 2015, a kromě samotných rondelů byla hlavně vylepšena okolní krajina a vegetace. Samotné modely rondelu jsou vytvořeny na podkladě CAD dokumentace, fotografického materiálu - řezy příkopů z archoelogického výzkumu, geofyzikálního plánu v GIS.

Ukázka animace zde.

Pro kvalitní výstupy všech modelů je potřeba nezanedbat a znát možnosti a principy tzv. Postprocessingu. Jde o procesy, které upravují a vyplešují výstupní formát. U obrazových výstupů jde např. o volbu vhodného bitmapového formátu, převody 8/16bit, ořezy obrazu, práce s vrstvami, korekce barev, manuální grafické úpravy, nastavení dopadajícího světla a stínů - úhel a intenzita, rozostření některých částí obrazu, nastavení živosti, jasu a kontrastu, až po speciality typu: nastavení barevných filtrů, směru větru, světelné odrazivosti materiálu. U postprocessingu videa je to obdobné, doplněné například o: změnu snímkovací frekvence, odstranění poblikávání, odstranění prokládání, přechodové efekty. Mnoho grafiků a archeologů, kteří se pokoušejí sami zpracovat model, ale bohužel opomínají tento důležitý prvek, který posouvá výstupy z 3D modelů mnohem blíže k reálnosti a uvěřitelnosti.Konzultace k možné podobě rondelů proběhly zpočátku u PhDr. Radky Šumberové, která byla vedoucím archeologického výzkumu. Následně pak také s odborníkem na neolit Mgr. Jaroslavem Řídkým, Ph.D. Oba jsou z Archeologického ústavu AV ČR Praha.