Velkomoravské hroby

Fotogrammetrie & animaceK objevu pohřebiště došlo na podzim roku 2007 při stavbě rodinného domu na západním okraji Znojma – Hradiště mimo opevněnou plochu původní slovanské pevnosti. K roku 2014 je evidováno přes 600 bohatě vybavených hrobů. V Čase Velké Moravy tu byl jeden z důležitých bodů na jihozápadní hranici území Moravanů, ale i důležité centrum celé jihozápadní části Moravy s částí dnešního Rakouska – grad Znojem, předchůdcem města Znojma.

Kostrové pohřebiště pochází z druhé poloviny 9. století a z části 10. století. Plnilo funkci centrální nekropole obyvatel hradiska. Jsou zde pohřbeni i zástupci společenských elit Moravanů.

Od roku 2013 je na místě někdejšího proboštského statku muzejní expozice dokumentující postup i výsledky archeologických výzkumů. Podílejí se na ní pedagogičtí pracovníci v čele s vedoucím výzkumu doc. PhDr. Bohuslavem Klímou, CSc., studenti Masarykovy Univerzity v Brně, a také studenti archeologie Univerzity Hradec Králové.
3D Fotogrammetrický model hrobu dítěte. Víde ukázek v galerii

Projekt zahrnující fotogrammetrii zvolených odkrytých hrobů a jejich následné animace byl uskutečněn pouze pokusně, v rámci archeologické praxe při odkryvu hrobů v srpnu 2012. Nebyl financován. Hrobové jámy byly fotograficky zdokumentovány ze všech možných úhlů v dostatečném množství a pomocí softwaru, který se převážně využívá k fotogrammetrii nemovitých struktur, byly vygenerovány jejich prostorové modely. Záměrem projektu bylo otestovat software a vytvořit alternativu digitální prostorové dokumentace bez nutnosti využití 3D skeneru.

Výstupem je kolekce kvalitní fotografické dokumentace a 3D modelů hrobových jam, které jsou prezentovány vytvořenými animacemi.3D Fotogrammetrie (Photogrammetry) v archeologii

Virtuální 3D modely předstaují pro archeologii nástroj, kterým lze komplexněji zdokumentovat movité artefakty a archeologické situace. Finančně a časově náročnější je využití 3D skenerů, které přesně objekt zachytí, dnes již běžně s originální texturou. Metodou digitální 3D fotogrametrie lze ale dosáhnout až srovnatelných výsledků a to pomocí digitálního fotoaparátu. Tzv. průseková fotogrammetrie je využitelná při dokumentaci trojrozměrných objektů a vychází z principu určování bodů na několika fotografiích. Předmět zájmu je tak třeba snímat z několika úhlů.