Svijany a Příšovice

3D rekonstrukce vizualizace & animace & 360° virtuální prohlídka & augmented realityVe Svijanech se dne 25. června 2016 zpřístupnil místní zámek, který prošel nákladnou opravou, kdy se vrátil do podoby z přelomu 17. a 18. století. Lze si prohlédnout nové expozice o historii zámku, o historii pivovarnictví a lazebnictví a také archeologickou expozici, kde mohou návštěvníci vidět unikátní nálezy z doby bronzové nalezené v Příšovicích a Svijanech. Více na oficiálních stránkách pivovaru Svijany.


Žárové pohřebiště „Na Cecilce“„ a vesnice z pozdní doby bronzové na katastru obce Příšovice

Obec Příšovice leží na terase pravého břehu Jizery v jižním cípu bývalého okresu Liberec. Pohřebiště se nachází na stavebních parcelách na okraji obce, bohužel dnes již zastavěných. Žárové hroby patřily do slezské fáze lužických popelnicových polí. 950/920-800 př. n. l. (Horizont Ha B2-3) V hrobech se nacházely amfory, urny a solární kotouče. Mezi lety 2005 až 2008 bylo odkryto 90 hrobů a na 700 pohřebních nádob. Ty byly uloženy v hloubce 25-90 cm pod současným povrchem. Kupodivu nebyly narušeny ani hlubokou orbou ani kořenovým systémem lesa. Toto pohřebiště je tak stejně významné jako například jedno z největších pohřebišť v Domamyslicích na Moravě.(Brestanovanský 2007, 1 - 9). Samotná vesnice z doby bronzové nedaleko pohřebiště je zastíněna významným objevem neolitického dílenského sídliště kultury s vypíchanou keramikou.

Svijany – Zámek, osada a pohřebiště

Expozice představuje i nálezy odhalené při rekonstrukci zámku a jeho blízkého okolí. K těm patří bronzová jehlice, bronzový poklad svijanských labutěk, středověká pec na chleba nebo podzemní chodba. Dále je zrekonstruována menší osada z pozdní doby bronzové a přilehlé pohřebiště. Bližší lokalizace a informace zatím nejsou detailněji publikovány ani podrobně zveřejněny a proto není možné se více rozepsat.
Zadavatel: ARCHA 13, Řešitel projektu: VirtualHistory, s.r.o., odborný poradce - archeolog: Mgr. Jiří Unger, grafik: Mgr. Petr Vavrečka.

Zpracovaný projekt obsahuje:

* 3D model části krajiny: Model zpracován na podkladě 9 mapových listů ZM10 z ČUZK oblasti Svijan a Příšovic. Obsahuje meandr vodního toku, lesy, pole, louky, mokřady, ohrady, dvě vesnice a dvě pohřebiště.

* 3D model vesnice Příšovice: Osídlení o rozsahu cca 4 zemnic, 14 polozemnic a srubů, dvě budovy hrázděné konstrukce, 6 stodol a hospodářských budov, několik drobných konstrukcí, zásobních jam, oborohů, ohrad, jeden „náčelnický“ dlouhý dům a přístav.

* 3D model vesnice Svijany: Osídlení o rozsahu 6 polozemnic, několika drobných konstrukcí, zásobních jam a oborohů.

* 3D model pohřebiště: Desítky vyhloubených jam s keramickými urnami a milodary, ohniště, pohřební sloupy, hranice a pec.

* 3D modely artefaktů a objektů. Jedná se o depot bronzových hřiven, bronzovou jehlici, formu na bronzovou sekerku, bronzový meč a břitvu, pec, keramickou nádobu, svatyni, zemnici a kostru prasete.

Výstupy jsou ve formě kvalitních statických vizualizací, 3D modelů, 360° sférických/panoramatických vizualizací a animace průletu nad vesnicí.Pár ukázek si můžete prohlédnout zde v galerii.
Zpracovaný 3D model Příšovické vesnice byl podkladem pro vytvoření fyzického modelu z puranové pěny a sádry, který je umístěn také ve Svijanské expozici. Na velkoformátovou projekci byla v expozici vymezena samostatná místnost a pro 3D modely artefaktů byly instalovány v zámeckém parku cedule s QR kódy a „markery“. Největší úspěch slaví 3D model kostry prasete, na němž lze vidět velmi dobře prostorový efekt.Literatura:

Brestovanský, P. 2007: Žárové pohřebiště z pozdní doby bronzové v poloze „Na Cecilce“ k. u. Příšovice (Liberecký kraj), Předběžná zpráva k 7. 4. 2007, 18. s.