Brána Špička na Vyšehradě

3D rekonstrukce & Animace & VýstavaGotické opevnění Vyšehradu bylo vybaveno hranolovými věžemi s vysokými střechami. Vstupní novoměstské brány byly sevřeny mezi dvěma věžemi, z nichž nejhonosnější byla a brána ústící do Dobytčího trhu, dnešního Karlova náměstí, jejíž o něco drobnější obdobou je právě vyšehradská brána Špička.

Brána oddělovala vyšehradskou skálu od rozlehlé pankrácké plošiny a chránila vstup do panovnické rezidence a královského města od jihovýchodu. Z někdejší dominanty gotické Prahy zůstaly dnes dochovány jen zbytky zdiva.

Projekt Praha doby Karla IV.


K 6. prosinci 2016 zpřístupnil Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. virtuální výstavu věnovanou 700. výročí narození císaře Karla IV. Virtuální výstavu si můžete prohlédnout na webu praha archeologická. Jedním z úkolů projektu bylo právě vytvořit virtuální rekonstrukci podoby brány Špičky na Vyšehradě. Na základě již probíhající spolupráce jsem se ujal tvorby 3D rekonstrukce této pražské zaniklé památky.

Koncepce výstavy: PhDr. Ivana Boháčová, Ph.D. a Mgr. Jan Hasil, Ph.D.

Projekt je podporovaný MK ČR jako součást Národních oslav 700. výročí narození císaře Karla IV. a je zařazen do programu Strategie AV21.

3D modelování


Podklady pro rekonstrukci tvořily kresebné rekonstrukce možné podoby brány podle B. Nechvátala a F. Kašičky. Po stanovení požadavků a diskuzi o detailech výsledné podoby brány jsem vytvořil obvodové zdi brány. K dispozici jsem měl ukázky textur, které by měly odpovídat představě a dochovaným zbytkům zdiva. Samozřejmě byly diskuze na téma, zda bránu omítnout, zda měla Špička předbrání, jaký materiál byl použit jako střešní krytina, bylo použito režné zdivo, kolik bylo arkýřových věžiček s jehlanovými stříškami a korouhvičkami, které zdobí bránu? Tyto a další otázky jsem musel v modelu řešit hlavně s Ing. Arch. M. Semerádem. Výstup modelu tak nemusí odrážet představu všech odborníků. Sto lidí, sto názorů.

Komplikovanějším se stalo zpracování vnitřního prostoru, který nebyl až tak detailně zaznamenán. Na jednom nákresu v řezu a v kombinaci s ostatními kresebnými podklady jsem však byl schopen zrekonstruovat pravděpodobné prostorové uspořádání i se všemi náležitostmi.

Pro projekt byla vytvořena kolekce snímků a po domluvě s Ing. Arch. Vojtěchem Dvořákem, který poskytl hrubou okolní zástavbu Vyšehradu, jsem vytvořil několik animací a jednu krátkou animaci i s hudebním doprovodem. Model samotný je možné po stáhnutí z virtuálního muzea spustit také pomocí aplikace na mobilním zařízení v rozšířené realitě.


- Interaktivní 3D model, který si lze prohlédnout. Pomocí myši můžete modelem otáčet a zoomovat. -